Privacy Policy 

Qoup Recruitment gevestigd aan de Amarilstraat 11 - 7554 TV te Hengelo, ingeschreven onder KvK nr: 53824504 van de Kamer van Koophandel te Enschede is verantwoordelijk voor de verwerkingen van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy leggen we uit waarom en op welke manier wij persoonsgegevens verwerken.

Deze privacy policy is van toepassing op (aanstaande) kandidaten, werknemers, vertegenwoordigers van zakelijke relaties en gebruikers van de website van Qoup Recruitment . In deze privacy policy wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn, welke persoonsgegevens door Qoup Recruitment worden verwerkt, met welk doelen en op welke manier dit gebeurt. Daarnaast wordt uitgelegd welke rechten betrokkenen hebben, en hoe deze kunnen worden uitgeoefend.

Qoup Recruitment verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Zo verwerkt Qoup Recruitment persoonsgegevens bij het zoeken van kandidaten en in het kader van het sluiten van (arbeids-)overeenkomsten. Daarnaast is Qoup Recruitment in bepaalde gevallen wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens te verwerken. In andere gevallen baseert Qoup Recruitment zich op een gerechtvaardigd belang of dat van een andere partij, zoals bijvoorbeeld van een opdrachtgever.

Persoonsgegevens die Qoup Recruitment verwerkt

Qoup Recruitment verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Qoup Recruitment verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Qoup Recruitment verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Qoup Recruitment verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

Qoup Recruitment verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Qoup Recruitment blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Recht tot correcties en laten verwijderen van persoonsgegevens

Je hebt het recht om jouw gegevens aan te laten passen, corrigeren of te laten verwijderen. Dit kan bij ons op kantoor zodat wij , ter bescherming van de persoonsgegevens, jouw identiteit kunnen vaststellen.

Je hebt het recht om een verzoek in te dienen voor:

 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken
 • Rectificatie van je persoonsgegevens
 • Verwijdering van je persoonsgegevens of beperking van verwerking: in bepaalde omstandigheden, tenzij wij een goede reden, zoals een wettelijke verplichting, hebben om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen
 • Beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens
 • Overdracht van je gegevens.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Qoup Recruitment neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er zijn aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons via rene@Qoup.nl of bel met 074-3490079. Qoup Recruitment heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: Wij hebben uw persoonlijke gegevens niet op een lokale computer opgeslagen. Mochten ons computers gestolen worden dan zijn uw gegevens hierop niet aanwezig. Uw gegevens staan via een goed beveiligde verbinding bij een externe partij in de cloud. Bankgegevens en kopieën van bijv. legitimaties worden direct na gebruik, door ons verwijdert. Ook worden deze gegevens verwijdert uit de cloud.

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk in uw browser 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Qoup Recruitment bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken. Wilt u van een bepaald persoonsgegeven weten hoe lang wij deze bewaren en voor welk doel, neem dan contact met ons op via rene@Qoup.nl of bel met 074-3490079.