Qoup sponsort Make-A-Wish Nederland (Rob & Demi van Pay2day)

Jaarlijks is er de "Make-A-Wish" rally voor het goede doel. Eigenaar Rob Stelte van pay2day, de salarisverwerk van Qoup Recruitment reed dit jaar samen met Demi de rit naar Reims en terug naar Almere Finish MAIN Energie Business Challenge 2019.

Totaal is er € 86132,34 opgehaald. Een super prestatie.


Qoup Recruitment in dagblad Tubantia 

Afgelopen donderdag 19 april jl. publiceerde dagblad Tubantia een artikel over Qoup Recruitment. Hierbij werd o.a. ingegaan op het feit dat werkgevers nog steeds aanhikken om 50 plussers aan te trekken voor hun openstaande vacatures. Na deze publicatie hebben meerdere bedrijven ons benaderd met vacatures welke ingevuld mogen worden met mensen uit deze doelgroep. Heeft ook uw bedrijf vacatures en staat u open voor een 50 plusser? Neem dan contact op met Rene Loman.         T: 074-3490079 / M: 0628277444 of    e-mail: rene@qoup.nl 


Het bestaat nog: beroepen met weinig werk

Ondanks de aantrekkende arbeidsmarkt en dalende werkloosheid, vinden niet alle werkzoekenden gemakkelijk een baan. Zij zoeken mogelijk naar beroepen met weinig kansen. Baliemedewerkers, sociaal-cultureel werkers en dierenverzorgers bijvoorbeeld. Wat kunnen zij doen als er geen werk meer te vinden is?

Het is geen nieuws meer dat de arbeidsmarkt overspannen raakt. Vacatures stapelen zich op, terwijl er onvoldoende werkzoekenden beschikbaar zijn om deze te vervullen. Werkgevers zijn er niet gerust op dat het de komende tijd gemakkelijker wordt om voldoende talent aan te trekken. Dit is natuurlijk goed nieuws voor werkzoekenden. Zij vinden steeds vaker een baan.

Maar... zelfs in deze hoogconjunctuur zijn er beroepen waar zich veel meer werkzoekenden voor aanbieden dan dat er vacatures zijn. In deze 15 beroepen is het nu lastig om werk te vinden:

 • Secretarieel medewerkers
 • Administratief medewerkers
 • HR Managers
 • Baliemedewerkers bank en post
 • Archiefmedewerkers
 • Bibliotheekmedewerkers
 • Grafisch vormgevers drukkerij
 • Sociaal-cultureel werkers
 • Activiteitenbegeleiders
 • Instellingskoks
 • Onderwijsassistenten
 • Conciërges
 • Uitvaartmedewerkers
 • Reisleiders en gidsen
 • Evenementenorganisatoren
 • Reclame en marketingspecialisten
 • Dierenverzorgers

Bron: UWV (2019)

Hoe kan het dat deze beroepen minder kansrijk zijn? Veel repeterende administratieve taken op lager-middelbaar niveau worden door digitalisering bedreigd. Hierdoor sluiten bankfilialen en postkantoren hun deuren. Klanten kunnen immers steeds meer zaken vanuit huis regelen. Bibliotheken verliezen bezoekers en krijgen minder budget vanuit de gemeente. Ouderen wonen langer thuis, waardoor de vraag naar instellingskoks in verpleeg- en verzorgingshuizen afneemt. Sommige beroepen zijn gewoonweg te populair. Veel studenten kiezen voor het vak van dierenverzorger, evenementenorganisator en de richtingen toerisme of marketing.

Het is lastig, maar niet onmogelijk om werk te vinden in deze 15 beroepen. Baankansen kunnen verschillen tussen regio's. Ook zijn er verschillen tussen individuen: werkzoekenden met veel ervaring, extra kwaliteiten en een sterk netwerk, vinden doorgaans sneller een baan.

Denk in raakvlakken, denk in competenties!

Toch is het soms verstandiger om naar andere beroepen te kijken. Wat zijn je eigen kwaliteiten? Hoe kan je die in een ander beroep inzetten? Een onderwijsassistent kan bijvoorbeeld denken aan een baan als docent in het basisonderwijs. Al is een opleiding dan wel een vereiste. Een instellingskok kan de overstap maken naar een restaurant. Administratief medewerkers hebben in het verleden de overstap gemaakt naar medewerker klantenservice, intercedent, of incassomedewerker. Vreemd? Niet per se. In deze beroepen ben je veel bezig met het uitzoeken van gegevens, communicatie met mensen en servicegerichtheid. Denk in raakvlakken, denk in competenties!

Kiezen voor een ander beroep klinkt gemakkelijk dan het is. Waar begin je? Een paar tips:

 • Bekijk mogelijke kansrijke loopbaanoverstappen voor beroepen met beperkte kansen.
 • Werkzoekenden met een WW-uitkering kunnen zich laten omscholen via het scholingsbudget bij UWV. Dit kan je aangeven bij de adviseur werk.
 • Bij Leerwerkloketten kunnen scholieren en werkzoekenden terecht met vragen over hun loopbaan, te volgen opleidingen en arbeidsmarktkansen.

2019 start met meer euro's in de portemonnee.

1 januari 2019 - Werkend Nederland en pensionado's krijgen vanaf vandaag netto meer euro's in de portemonnee. Met name de werkenden met een modaal inkomen en zonder CAO kunnen rekenen op een stijging van het netto salaris. Zij gaan er maandelijks maar liefst 59 euro op vooruit in vergelijking met 2018. Dat is een stijging van ruim 2,7 procent. De beroepsgroepen die er dit jaar het meest van profiteren zijn onder andere medewerkers in de zorg en de metaal en elektra-industrie. Beide groepen krijgen er 2,6 procent bij op hun nettosalaris. Hoe zit dat voor de rest van de beroepsgroepen? HR-dienstverlener Raet zocht het uit.

 • Zorgsector: netto stijging van 2,61 procent. Dit resulteert in 53 euro.
 • CAO Metalektro: netto stijging van 2,61 procent. Dit resulteert in 54 euro.
 • CAO Metaal & Techniek: netto stijging van 2,55 procent. Dit resulteert in 53 euro.
 • Pensionado's: netto stijging van 2,46 procent. Dit resulteert in 57 euro.
 • Rijksambtenaren: netto stijging van 2,36 procent. Dit resulteert in 50 euro.
 • Gemeenteambtenaren: netto stijging van 2,35 procent. Dit resulteert in 49 euro.
 • CAO ENB Energie Netwerkbedrijven: netto stijging van 2,29 procent. Dit resulteert in 48 euro.
 • Leraren primair onderwijs: netto stijging van 2,26 procent. Dit resulteert in 48 euro.

Bovengenoemde stijgingen gelden wanneer de bruto bedragen ongewijzigd zijn gebleven en gaan uit van de medewerkers of gepensioneerden met een modaal inkomen. De gemiddelde stijging voor werkend Nederland (exclusief pensionado's) komt neer op 2,48 procent.

Minimumlonen stijgen mee
Nederlanders die binnen iedere CAO het minimumloon verdienen, gaan er in hun nettosalaris ook op vooruit. De gemiddelde stijging van het netto minimumloon is 1,17 procent. Dit komt neer op een bedrag van ruim 16 euro.
Joke van der Velpen, Kennismanager bij Raet: "De derde dinsdag van september kregen we al te horen dat de nettolonen voor iedere medewerker zouden gaan stijgen. Wij hebben voor een groot aantal CAO's berekend wat deze herziening netto voor de medewerkers betekent. De overige CAO's kunnen een vergelijkbare stijging van het nettosalaris verwachten. Dat is mooi, maar wat als je als medewerker echt meer wil gaan verdienen? Dan zit er niets anders op dan dit aan te kaarten bij de werkgever of nog lucratiever: te wisselen van baan."